+ 38 032 244 43 18
+ 38 032 240 31 67
+ 38 050 317 20 04

Аудиторська перевірка

Ініціативний аудит проводиться за бажанням власника або керівника фірми. Це його єдина відмінність від обов’язкового аудиту, який передбачений законодавством. Така аудиторська перевірка може здійснюватися для будь-якого періоду діяльності підприємства. В ході перевірки розглядаються або всі розділи бухгалтерського обліку, або його окремі ділянки.

Проведення аудиту дає можливість зменшити фінансові, господарські, податкові ризики. Він допомагає уникнути штрафних санкцій, що можуть виникати через помилки в бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Його часто проводять, якщо змінюється керівник чи головний бухгалтер і необхідно розуміти об’єктивний стан фінансових справ компанії.

Аудитори АФ «Алекс-Аудит» проведуть ініціативний аудит вашого підприємства і допоможуть усунути помилки бухгалтерського обліку та оподаткування. Проведення ініціативного аудиту при необхідності може здійснюватися поетапно (по кварталах, півріччю), що дозволить вам вчасно внести виправлення в облік.

Обов'язковий аудит

Обов’язковий аудит – це аудиторська перевірка, яка передбачена чинним законодавством, і повинна проводитися щорічно. Обов’язкова аудиторська перевірка проводиться для офіційного підтвердження достовірності фінансової звітності компанії. Проводити таку незалежну перевірку обов’язково повинні:

  • Відкриті акціонерні товариства;
  • банки та інші фінансові організації;
  • страхові компанії та товариства взаємного страхування;
  • засновники банків, страхових компаній, підприємств з іноземними інвестиціями, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
  • компанії-емітенти облігацій;
  • інвестиційні фонди;
  • компанії-емітенти цінних паперів під час ліцензування;
  • компанії – професійні учасники ринку цінних паперів;
  • юридичні особи-засновники ВАТ.

Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, підвищує довіру до неї користувачів такої звітності: інвесторів, кредиторів та ін.

Проведення обов’язкового аудиту – доказ надійної репутації фірми, а також того, що у вашій компанії добре врегульована система обліку.

Проводити обов’язковий аудит підприємства мають право тільки аудитори чи фірми, внесені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм Аудиторської палати України (АПУ).
Аудиторська фірма «Алекс-Аудит» понад 10 років професійно здійснює проведення обов’язкового аудиту, співпрацюючи з багатьма українськими компаніями. Результат нашої роботи – не тільки аудиторський звіт, але й письмові рекомендації керівництву компанії.

2013 Аудиторська фірма
«Алекс-Аудит»
Усі права застережені.

Україна, м. Львів, 79000,
вул. Костюшка, 16
тел/факс + 38 032 244 43 18,
тел. + 38 032 240 31 67
моб. + 38 050 317 20 04
e-mail: ay@alez-audit.com